Vakcollege Thamen

Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn

  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen
  • Schoolfoto van Vakcollege Thamen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen worden 1x per jaar bevraagd over een hele serie aspecten zoals veiligheid, contacten thuis-school etc.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Vakcollege Thamen leren en werken meer dan 700 mensen, jong en oud, samen in één gebouwen op één terrein. Natuurlijk moeten er dan regels en afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.

Wij hebben dat samengevat met het woord gedragsverwachtingen. Afspraken zijn geen doel op zich, maar een middel om het voor iedereen prettig, leefbaar en veilig te houden; die afspraken zijn er voor de leerlingen en ook voor het personeel op school. 

Alle afspraken draaien om drie centrale begrippen, onze 3 V’s:

- Veiligheid

- Vertrouwen

- Verantwoordelijkheid

Ook in het lesprogramma komen we hier onderling regelmatig op terug, omdat deze kernwaarden uiteindelijk de échte basis voor een goed schoolklimaat vormen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders/verzorgers worden jaarlijks een maal bevraagd over een hele serie aspecten in relatie tot het schoolklimaat. Zo komen veiligheid, contacten thuis-school en de begeleidingscapaciteit van de school aan de orde.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven