Veluws College Twello

Veilingstraat 10 7391 GM Twello

  • Veluws College Twello is een officiĆ«le Topsport Talentschool. Het Veluws College is de enige Topsport Talentschool in de regio.
  • Het Veluws College Twello is een kleine, overzichtelijke school. Iedereen ziet elkaar.
  • Alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 volgen projectonderwijs binnen het curriculum.

Profielkeuze

Toelichting van de school

In de mavo bieden we drie profielen aan:

zorg en welzijn

techniek

economie

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het college van bestuur heeft voor de Veluwse Onderwijsgroep een Strategisch Perspectief 2019-2023, 'Samen meer waarde maken', opgesteld. 

Vanuit dit Strategisch Perspectief is een schoolplan voor het Veluws College Twello opgesteld

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling krijgt op school de juiste basisondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij dyslexie of leren plannen. Daarnaast bieden we in bepaalde gevallen extra ondersteuning. Kunnen we een leerling met een bepaalde ondersteuningsbehoefte op onze school niet helpen, dan zoeken we samen naar een oplossing.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven