Theresialyceum

Prof Cobbenhagenlaan 5 5037 DA Tilburg

Schoolfoto van Theresialyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Deze informatie is op basis van een enquête die in het voorjaar 2021 is afgenomen onder alle leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit onderzoeken blijkt dat de school door leerlingen en medewerkers ervaren wordt als een veilige school: zowel qua fysieke als sociale veiligheid. Zie in Vensters het onderdeel Kwaliteit met een 8,3 voor veiligheid door zowel ouders als leerlingen. Dat het goed gaat, wil niet zeggen dat het niet beter kan: zo is geïnvesteerd in een pleinwacht en zijn recentelijk alle kluisjes vervangen.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Deze informatie is op basis van een enquête die in het voorjaar 2021 is afgenomen onder alle ouders van klas 1 t/m 6 vwo, 152 ouders van de brugjaren, 60 ouders van Havo bovenbouw en 80 ouders van Vwo bovenbouw hebben de vragenlijst ingevuld. Bij de laatste vragen over Pesten hebben de meeste ouders n.v.t. ingevuld. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven