Theresialyceum

Prof Cobbenhagenlaan 5 5037 DA Tilburg

Schoolfoto van Theresialyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Door onze driejarige brugperiode is deze indicator voor de school niet bruikbaar. De inspectie hanteert voor scholen met een driejarige brugperiode een alternatieve methode en daar scoren wij zeer positief (zie bijlage Schoolresultaten)).
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom onderbouw is door de unieke driejarige brugperiode feitelijk voor alle leerlingen gelijk; iedereen kan immers van klas 3 nog naar het vwo doorstromen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Een zeer stabiel en positief beeld. 
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze speerpunten zijn naast goede studieresultaten gericht op hoogbegaafdheid en cultuur. Deze 3 aspecten worden regelmatig door externe commissie beoordeeld.

Terug naar boven