SO VSO De Meidoorn

Vlaanderenlaan 7 9501 TJ Stadskanaal

Schoolfoto van SO VSO De Meidoorn

In het kort

Toelichting van de school

Iedere leerling is uniek en beschikt over eigen specifieke mogelijkheden waarmee hij/zij een functionele bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Wij gaan niet uit van de beperkingen van onze leerlingen maar we richten ons juist op de mogelijkheden. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Vanuit een professionele en opbrengstgerichte organisatie werken wij aan de talenten van onze leerlingen. Wij willen investeren in onze leerlingen en hen een veilige omgeving bieden waarin we kunnen werken aan het zelfvertrouwen en het zelfstandig functioneren van onze leerlingen. 

Kenmerken van de school

  • Professionele Leergemeenschap
  • Feedbackrijke School
  • Gezonde School
  • Vreedzame School
  • Wonen, Werken, Recreëren

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Situering en schoolgrootte van de school   De school heeft 1 augustus 2022 ongeveer 142 leerlingen verdeeld over 4 SO groepen en 8 VSO groepen. De afdeling SO en VSO Brugklas bevindt zich op de benedenverdieping. Het VSO is op de bovenverdieping gehuisvest. Daarnaast bevindt zich op de afdeling SO een groep leerlingen in de leeftijd van 12 – 17 jaar met  speciale onderwijsbehoeften. Extra zorg en aandacht is wat deze groep leerlingen, genaamd (V)SO P2/P3, behoeft. Alle overige VSO groepen zijn ingedeeld op leeftijd maar ook op zorgvraag en niveau zoals VSO P2/ P 3.    

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
81

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De samenwerking betreft de volgende scholen:  

Naam School,  Plaatsnaam,  Type school    

De Steiger, Groningen, ZML 

De Wingerd, Groningen, ZML

W.A. van Lieflandschool, Groningen, ZML

Margaretha Hardenbergschool, Veendam, ZML   

Meentschool, Winschoten, ZML

Prins Johan Friso, Haren, Mytyl

Thriantaschool, Emmen, ZML

W.A. van Lieflandschool, Assen, ZML    

Verder heeft de school o.a. contact met :  

COSIS,  COSIS is een zorginstelling waar gewerkt wordt met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

COSIS heeft:  

-       Verblijf en behandeling voor kinderen.  

-       Kinderdagcentra.  

-       Woonvormen en dienstencentra voor volwassenen.  

-       Centra voor dagbesteding.  

-       Logeerhuis.

-       Ambulante dienstverlening.

-       Gezinsondersteuning COSIS.

Philadelphia

Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die in en vanuit 800 locaties ondersteuning biedt aan cliënten in de gehandicaptenzorg en cliënten in de thuiszorg. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Philadelphia heeft: 

-       Woonbegeleiding 

-       Kortdurende opvang (logeerhuis en weekendactiviteiten) 

-       Ambulante begeleiding   

-       Werken 

-       Dagbesteding 

-       Ouderenzorg 

-       Thuiszorg        

Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid

Overige contacten:

-       Onderwijsinspectie

-       (Medisch) Kinderdagcentra

-       Scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs, scholen RENN 4

-       De Zijlen

-       William Schrikker Groep

-       Reik

-       VISIO

-       CEDIN

-       NOG    

Terug naar boven