Emiliusschool

Nieuwstraat 72 5691 AE Son en Breugel

Schoolfoto van Emiliusschool

Uitstroomprofiel

Toelichting van de school

De leerlingen van de Emiliusschool stromen doorgaans uit naar een van de drie vormen van dagbesteding.

1. Dagbesteding belevingsgericht

2. Activiteitgerichte dagbesteding

3. Arbeidsmatige dagbesteding

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan van de Emiliusschool loopt van 2020 tot 2024 en geeft richting aan de koers van de school.

Het schoolplan gaat over het SO en het VSO met als doel de visie en de missie van de school te onderstrepen en te actualiseren.

Samen voor: Elk kind verdient de kans op onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Emiliusschool is een school voor (ernstig) gehandicapte SO- en VSO leerlingen. Meervoudig gehandicapt wil zeggen dat de leerlingen zowel verstandelijk als motorisch (ernstig) beperkt zijn

De school telt rond de 140 leerlingen. Ongeveer 50 leerlingen hebben een IQ tussen de 36 en 60 (een verstandelijke leeftijd tussen de 4 en 12 jaar). Ongeveer 90 leerlingen hebben een IQ lager dan 35 (een verstandelijke leeftijd tussen 0 en 4 jaar). De zelfstandigheid van de leerlingen varieert van beperkt tot volledig zorgafhankelijk. Het merendeel van de leerlingen heeft, al dan niet geïndiceerd, medische, paramedische of gedragswetenschappelijke ondersteuning, bijv. op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, orthopedagogiek, psychologie, speltraining, logopedie of ICT.

Bovengenoemde expertises worden ook ingezet ter ondersteuning van het onderwijsproces. Alle leerlingen maken voor hun behandeling en/of zorg en/of wonen gebruik van de diensten van woon-, behandel- en zorgcentrum SWZ-Zonhove.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven