Emiliusschool

Nieuwstraat 72 5691 AE Son en Breugel

Schoolfoto van Emiliusschool

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de Vensters pagina van de Emiliusschool.

"Worden wie je bent"

Dit is de uitdagende titel van het schoolplan van de Emiliusschool. Alle medewerkers van onze school staan, samen met de collega's van SWZ-Zonhove, voor de taak om onderwijs, begeleiding, uitdaging en ondersteuning te geven aan speciale leerlingen, met bijzondere hulpvragen: leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen. Stuk voor stuk leerlingen waarvoor geldt dat ze zich niet, net als hun broertje, zusje of buurkind, als vanzelfsprekend ontwikkelen. Stuk voor stuk leerlingen waarbij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid, het onderhouden van zinvolle relaties en het nemen van initiatief zwaar onder druk staan. Redenen dus waardoor deze leerlingen aangewezen zijn op deskundige ondersteuning en begeleiding.

Kenmerken van de school

  • Speciaal onderwijs SO/VSO
  • Meervoudige beperkingen
  • Ontwikkelingsgericht
  • Orthopedagogisch klimaat
  • Passend onderwijs voor MG/EMG

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Emiliusschool is een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen met (ernstige) meervoudige beperkingen. De SO-afdeling is voor leerlingen tot 13 jaar en de VSO-afdeling is voor leerlingen van 13 - 20 jaar. In totaal hebben we ongeveer 140 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. Alle leerlingen hebben zowel (ernstige) verstandelijke als motorische beperkingen. Daarnaast kan er sprake zijn van zintuiglijke beperkingen, epilepsie of andere neurologische problemen, somatische aandoeningen, een autisme spectrum stoornis of een beperkt gedragsrepertoire.

Van oudsher wordt een school die deze groep leerlingen bedient, ook wel een Tyltylschool genoemd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
68

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?