csg Bogerman Sneek

Hemdijk 2 8601 XH Sneek

  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek
  • Schoolfoto van csg Bogerman Sneek

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De leerlingen van het Vakcollege starten in leerjaar 1 en blijven tot en met leerjaar 4 binnen het Vakcollege. 

Alle andere leerlingen starten bij csg Bogerman in de eenjarige brugklas. De plaatsing gebeurt op basis van de Friese Plaatsingswijzer van het basisonderwijs. Het hoogste advies wordt gevolgd. Het brugklasjaar is erop gericht om leerlingen op het juiste niveau hun schoolloopbaan te laten voortzetten.

Vanaf klas 2 tot en met het examenjaar zit iedere leerling in één en dezelfde afdeling met een vast team docenten.  In de onderbouw lopen weinig leerlingen vertraging op. En ook in de bovenbouw scoren we bovengemiddeld. De schoolloopbaan van elke leerling wordt intensief gevolgd. Leerlingen worden begeleid bij hun profielkeuze en kunnen via maatwerk extra les krijgen. Sinds 2015 heeft csg Bogerman een zomerschool, die het aantal zittenblijvers vermindert.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Csg Bogerman streeft naar een hoog slaagpercentage. De slagingspercentages liggen rond die van de landelijke vergelijkingsgroep. Wij werken hieraan door o.a. een goede afstemming van leerstof tussen de verschillende leerjaren, door examentraining te geven en door het inplannen van extra lestijd voor o.a. Nederlands, Engels en wiskunde. Leerlingen die door omstandigheden achterstand hebben opgelopen, kunnen maatwerkuren volgen of in bepaalde gevallen terecht op de zomerschool: zij volgen een intensieve bijscholing.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen rond of iets boven die van vergelijkbare scholen. 

Om te bepalen of een leerling zijn diploma behaalt, tellen zowel de cijfers van het schoolexamen (SE) als de cijfers van het centraal examen (CE) mee. De school streeft ernaar het verschil tussen SE en CE zo klein mogelijk te houden, omdat de leerling dan op het juiste niveau les krijgt. Het SE cijfer is daarmee van voorspellende waarde voor het cijfer van het CE. Onderstaande cijfers laten zien dat de verschillen tussen het SE en CE bij csg Bogerman de laatste jaren steeds dicht bij elkaar liggen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Gezien onderstaande grafieken doen de leerlingen van csg Bogerman het goed in het vervolgonderwijs. De meeste leerlingen hebben helder voor ogen welke opleiding zij willen doen en volbrengen deze ook met succes. In de bovenbouw worden leerlingen begeleid bij hun keuzes voor een vervolgopleiding. Oud-leerlingen komen geregeld terug tijdens uitwisselingsmiddagen met leerlingen in de bovenbouw.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle afdelingen van csg Bogerman vallen onder het reguliere toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Dat betekent dat de Inspectie vertrouwen heeft in de kwaliteit van ons onderwijs. De school is actief op het gebied van zowel interne als externe evaluaties  Bijvoorbeeld door te werken met een audit team, die zowel binnen de stichting als extern visitaties kan doen.

In schooljaar 2020-2021 het de onderwijsinspectie de vwo-afdeling 1 t/m 6 nog fysiek kunnen bezoeken. Tijdens de coronapandemie hebben verschillende afdelingen van de school bijgedragen aan een thematisch onderzoek van de inspectie gericht op afstandsonderwijs.


Terug naar boven