Griendencollege

Prof Kamerlingh Onnesln 109 3362 VE Sliedrecht

  • Schoolfoto van Griendencollege
  • Schoolfoto van Griendencollege
  • Schoolfoto van Griendencollege
  • Schoolfoto van Griendencollege
  • Schoolfoto van Griendencollege

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Basisschooladvies is leidend

Het advies van de basisschool is leidend. De doorstroomtoets werkt ondersteunend in het advies van de leerkracht van groep 8. Tussen 25 en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk aan op de middelbare school. De collega's maken na de aanmelding graag kennis met u en uw kind. 

CITO in leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 nemen wij ook CITO-toetsen (of een vergelijkbare toets) af. De uitslagen geven ons inzicht in het niveau van de leerling op het gebied van rekenen, taal (begrijpend lezen en woordenschat) en Engels. Vervolgens kan, afhankelijk van de uitslagen, een ondersteuningsplan worden opgesteld. 

Het schooljaar kent vier periodes. Na elke periode reflecteert de leerling samen met de mentor en de ouders op de behaalde resultaten (te zien op het rapport), de inzet en de studiehouding. Doel is de leerling zonder leerachterstanden naar een volgend leerjaar te bevorderen. 

Het Griendencollege kent eigenlijk geen leerlingen die een leerjaar doubleren. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Griendencollege behaalt al geruime tijd op alle niveaus uitstekende slagingspercentages. Wij zijn trots op de inzet van het team en de prestaties van de leerlingen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Griendencollege heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven