Elde College Sint-Michielsgestel

Kapelbergstraat 6 5271 VB Sint-Michielsgestel

Schoolfoto van Elde College Sint-Michielsgestel

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Elde College is een realistische kansenschool. In leerjaar 3 zitten méér leerlingen op een hoger niveau dan het advies van de basisschool was, dan op een lager niveau. Voor de locatie Sint-Michielsgestel geldt dat ruim 40% van de leerlingen in leerjaar 3 vmbo-(g)/t op een hoger niveau zit dan het basisschool advies was. Van de havo-3 leerlingen had tweederde een lager advies, dan waar ze nu op het Elde College zitten.
We stimuleren leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Opstroom naar een hoger niveau is echter geen doel in zichzelf. Ons doel is om elke leerling op een voor hem/haar passende plek te krijgen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw stroomt bijna 98% van de leerlingen succesvol door. Dat betekent dat slechts een enkele leerling blijft zitten. 
Ook onze leerlingen in de bovenbouw doorlopen hun opleiding zonder veel vertraging.

De havo op deze locatie loopt tot en met leerjaar 3. Leerlingen vervolgen hun schoolloopbaan dan op het Elde in Schijndel of een andere school. Aan het eind van 2018-2019 hebben zes leerlingen van havo 3 hun loopbaan voortgezet in TL4. Deze leerlingen worden in de getoonde grafiek als 'zittenblijvers' aangemerkt. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We zijn trots op een slaagpercentage van 100%. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers komen overeen met de resultaten van scholen met een zelfde onderwijsaanbod. Dat zijn mooie resultaten voor leerlingen die vaak op een hoger niveau dan hun advies examen doen en de leerjaren doorgaans zonder doubleren doorlopen hebben.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Van de geslaagde (g)/t-leerlingen ging 94,2% naar het mbo en bijna 6% verder in het vo.
Van de vmbo-(g)/t-leerlingen die hun opleiding vervolgden op het mbo, ging ruim driekwart naar een mbo 4-opleiding. Dat is meer dan het landelijke beeld.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de periode februari - mei 2019 heeft de inspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij de Stichting VORM (Elde College). De inspectie heeft de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van het bestuur als goed gewaardeerd. Ook is sprake van deugdelijk financieel beheer. 
Bij de locatie Sint-Michielsgestel vmbo-g/t is de registratie en melding van aan- en afwezigheid onderzocht. De registratie is 'deugdelijk', de school meldt 'tijdig en correct', regels rondom ongeoorloofd verzuim zijn duidelijk gecommuniceerd en worden toegepast.

Terug naar boven