Almende College

Terborgseveld 75-77 7064 AN Silvolde

Schoolfoto van Almende College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het  Almende College houdt iedere twee jaar een tevredenheidsondersoek onder ouders en leerlingen. De school gaat gebruik maken van het onderzoek dat onderdeel uitmaakt van Vensters voor verantwoording. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden in de school besproken en en vormen de basis voor nieuw beleid.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Almende College wil een veilige omgeving voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers bieden. Hierbij vindt het Almende College het belangrijk om een pedagogisch-didactisch klimaat te bieden waar leerlingen en medewerkers zich zijn en het beste in zichzelf naar boven kunnen halen.

Het Almende College beschikt over een veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven welke preventieve en curatieve maatregelen het Almende College neemt om de schoolveiligheid te borgen en te verbeteren. Daarnaast heeft het Almende College in het Convenant Veiligheid en de School afspraken gemaakt, met de gemeente Oude IJsselstreek, bureau Halt, de politie en het openbaar ministerie, over samenwerking, registratie en preventie. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het  Almende College houdt iedere twee jaar een tevredenheidsondersoek onder ouders en leerlingen. Vooralsnog is dat het onderzoek dat als bijlage is toegevoegd. De school gaat gebruik  maken van het onderzoek dat onderdeel uitmaakt van Vensters voor verantwoording. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden in de school besproken en en vormen de basis voor nieuw beleid.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven