Almende College

Terborgseveld 75-77 7064 AN Silvolde

Schoolfoto van Almende College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In deze diagram wordt het percentage leerlingen dat in leerjaar 3 boven, op of onder hun basisschooladvies onderwijs volgt weergegeven. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In onderstaande grafieken wordt het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw en bovenbouw doorloopt weergeven. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hieronder wordt het percentage leerlingen dat een diploma heeft behaald weergegeven. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In deze grafiek wordt het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen weergegeven. Voor het VMBO wordt het gemiddelde van twee examens weergegeven, namelijk van het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. 

* Vanwege de coronapandemie is er in schooljaar 2019-2020 geen centraal examen afgenomen. De examencijfers van schooljaar 2019-2020 ontbreken daarom in deze grafiek. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het schoolbestuur van Achterhoek VO is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van Achterhoek VO onderzocht en beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs, of vaker wanneer er aanleiding toe is. 

Naast de onderzoeken van de Inspectie van het Onderwijs kent Achterhoek VO nog verschillende andere onderzoeken. Scholen van Achterhoek VO worden eenmaal per twee jaar door het kwaliteitszorgteam van Achterhoek VO bezocht op een stichtingsbreed thema. Daarnaast nemen de scholen van Achterhoek VO deel aan het traject interne visitaties. Iedere school wordt eenmaal per vier jaar bezocht door een team van collega visiteurs. Door middel van de interne visitaties wordt het leren van en met elkaar binnen Achterhoek VO vormgegeven. Afsluitend worden de scholen van Achterhoek VO eenmaal per drie jaar bezocht door het bestuur. Aan de hand van een zelfevaluatie gaat het bestuur een ontwikkelingsgericht gesprek aan met de school over de onderwijskwaliteit. 

Terug naar boven