De Internationale Vos

Bachplein 578 3122 JM Schiedam

  • Schoolfoto van De Internationale Vos
  • Schoolfoto van De Internationale Vos

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek van schooljaar 18/19 en 19/20 ontbreekt, daar hiervoor te weinig leerlingen het onderzoek hebben ingevuld. De liftklas bestaat slechts uit 2 klassen.

De leerlingen van De Internationale Vos worden ingeschreven in het derde leerjaar BBL. Dit heeft met de bekostiging van deze doelgroep te maken. Hierdoor staan de leerlingen bij de vergelijkingsgroep BBL genoemd, wat niet juist is.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school heeft het veiligheidsconvenant VO van de gemeente (2016)ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd tussen overheid en vo scholen op het gebied van veiligheidsaspecten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De leerlingen van de Liftklassen krijgen onderwijs op een andere locatie met ook een ander onderwijsconcept.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven