Penta Rozenburg

Sparregat 1 3181 AZ Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van Penta Rozenburg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De enquête werd afgenomen onder de leerlingen van klas 1 en 3.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De enquête werd afgenomen onder ouders van de leerlingen van klas 1 en 3.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5

Terug naar boven