Penta Rozenburg

Sparregat 1 3181 AZ Rozenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van Penta Rozenburg

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor christelijk voorgezet onderwijs Mavo, Havo en Atheneum.

Dit zijn onze uitgangspunten:

 • Het is onze kerntaak om leerlingen tot leren uit te dagen zodat zij actief kennis verwerven, verbreden en verdiepen.
 • Leerlingen en personeel zetten zich gezamenlijk in voor een veilig en ordelijk leer-, leef- en werkklimaat.
 • We willen veel aandacht besteden aan vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.
 • We streven naar de best passende begeleiding wat betreft niveau, ontwikkeling, zorgbehoefte en leerstijl.
 • Door middel van intensieve begeleiding streven we er naar de zelfstandigheid van de leerling geleidelijk en goed gecontroleerd te vergroten.

Kenmerken van de school

 • Christelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven