Marnix Gymnasium

Essenburgsingel 58 3022 EA Rotterdam

  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium
  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium
  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium
  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Marnix is een kleine, hechte schoolgemeenschap. Onze leerlingen en medewerkers hebben de wens en de opdracht om zorg te dragen voor eigen en elkaars veiligheid in alle opzichten. Dat betreft zowel sociale veiligheid (respect tegenover anderen, fatsoen in de omgang met elkaar, behulpzaamheid, enz.) als fysieke veiligheid. Er wordt op onze school nauwelijks tot niet gepest, maar als het voorkomt wordt dit snel en adequaat aangepakt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen zien we op het Marnix Gymnasium als belangrijkste samenwerkingspartners. Het is dan ook mooi om te zien dat zij onze school beoordelen met een 8,1. Een stijging ten opzichte van vorig jaar, maar ook een heel mooi cijfer ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De tevredenheid enquête die op het Marnix wordt ingezet is breder van opzet dan de door de Inspectie verplicht gestelde onderwerpen. De uitkomsten van de enquête bespreken we vervolgens in verschillende samenstellingen. Met de MR, het Curatorium, via nieuwsbrieven en in de denktank met ouders. Hier is uiteraard ook ruimte om nog verdere input te geven aan onze school. Daarbij houden we vinger aan de pols dat de inbreng van ouders ook daadwerkelijk wordt ingebracht in de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven