Marnix Gymnasium

Essenburgsingel 58 3022 EA Rotterdam

  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium
  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium
  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium
  • Schoolfoto van Marnix Gymnasium

Profielkeuze

Toelichting van de school

De meeste leerlingen bij ons doen examen in twee profielen. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid extra keuzevakken te kiezen. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2019 – 2023 zijn de beleidsvoornemens van het Marnix Gymnasium voor de komende vier jaren uiteengezet.

Ruimte voor ieders talent, daar werken we op onze school met elkaar aan!

De ambities uit ons schoolplan vormen de pijlers voor onze jaarplannen. Deze evalueren we regelmatig met ons team en de ouder- en leerlinggeleding. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Begeleiding en zorg

Het Marnix is een school van middelgrote omvang, waardoor we elkaar kennen en aandacht voor elkaar hebben. Het succes van een leerling wordt in belangrijke mate bepaald door intelligentie, werkhouding en inzet. Maar andere factoren kunnen ook van invloed zijn op de prestaties en het welbevinden van onze leerlingen. Alle leerlingen kunnen de zorg krijgen die ze nodig hebben; afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke hulp of extra begeleiding een leerling nodig heeft.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven