Herman Broerenschool

Keulsebaan 508 6045 GL Roermond

Schoolfoto van Herman Broerenschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Herman Broerenschool.

De Herman Broerenschool is een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een meervoudige beperking.

De school is bestemd voor leerlingen die door een of andere oorzaak blijvend in hun ontwikkeling zijn achtergebleven.

Het onderwijs stelt zich tot doel om de ontwikkelingsmogelijkheden, die voor ieder kind verschillend zijn, optimaal te ontplooien.

Kenmerken van de school

  • Doorlopend leertraject; SO-VSO
  • Voorbereiding op maatschappij
  • Bijzondere expertise
  • Veilig leerklimaat
  • Gedeelde zorg

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven