Herman Broerenschool

Keulsebaan 508 6045 GL Roermond

Schoolfoto van Herman Broerenschool

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De doelgroep(en) zijn leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in de school- en (vaak ook de) thuissituatie:

Alle leerlingen hebben een indicatie voor cluster 3 ZML. Niet alle leerlingen met een cluster 3 ZML indicatie hebben dezelfde mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte. Wij onderscheiden de volgende groepen:

-Hoog ZML niveau: lichte verstandelijke beperking (IQ 51-70)

-Midden ZML niveau: matige tot lichte verstandelijke beperking (IQ 35-50)

-Laag ZML niveau:ernstige tot matige verstandelijke beperking (IQ <35)

-MG leerlingen: leerlingen met een meervoudige beperking (verstandelijke plus lichamelijke beperking óf een zeer beperkt gedragsrepertoire)

Sommige leerlingen hebben bijkomende problematiek(en), bijvoorbeeld:

- ASS en verstandelijke beperking

- SI: sensorische informatie problemen

- Kinderen met spraak/taal problemen.

- Spelontwikkelingsproblemen

- Gedragsproblemen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven