Nt2 Mundium College

Jagerstraat 2 6042 KA Roermond

Schoolfoto van Nt2 Mundium College

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Elk jaar gebruiken we het onderzoek tevredenheid leerlingen ISK van Kwaliteitscholen om de tevredenheid van leerlingen te meten. Deze vragenlijst is wat betreft taalniveau afgestemd op leerlingen in de eerste opvang anderstaligen. De vragenlijst is goedgekeurd voor het monitoren van schoolklimaat en veiligheid. Kwaliteitscholen stuurt de resultaten van dit onderzoek naar de inspectie.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven