Nt2 Mundium College

Jagerstraat 2 6042 KA Roermond

Schoolfoto van Nt2 Mundium College

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Nt2 Mundium College werkt niet met leerjaren. Leerlingen stromen gedurende het schooljaar door naar het niveau en de leerlijn die past bij hun taal- en werkniveau gericht op de uitstroom naar regulier onderwijs. Hierdoor is de doorstroom niet te vergelijken.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Leerlingen van Nt2 Mundium College volgen geen onderwijs op basis van schooljaren. Er vindt dus ook geen bevordering plaats. Hierdoor zijn de reguliere indicatoren van de inspectie niet relevant en geven zelfs een vertekend beeld.

Terug naar boven