SG Antoni Gaudí

Flevostraat 247 1442 GP Purmerend

Schoolfoto van SG Antoni Gaudí

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Tevredenheid

Helaas zijn leerlingen dit schooljaar minder tevreden dan de voorgaande jaren. Ze geven aan minder tevreden te zijn over de manier waarop ze door docenten worden gemotiveerd, de mate waarin docenten rekening houden met verschillen, de afwisseling in de werkvormen en de feedback van docenten op hun resultaten. Bovendien zouden ze willen dat er in de les meer wordt aangesloten op de actualiteit en dat er meer rekening wordt gehouden met hun mening. 

Gelukkig zijn de leerlingen nog steeds heel tevreden over de rol van de mentor en de respectvolle manier waarop we met elkaar omgaan.

Aanpak

  • In het schooljaar 19-20 zijn we met 25% gegroeid in leerlingaantal, dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. We zullen dus extra inzetten op de enculturatie van de nieuwe docenten.
  • Het Gedifferentieerd Leren zal naar een hoger niveau gebracht worden.
  • Er zal door de vakdocenten intensiever met de leerlingen gereflecteerd worden op resultaten (toetsen)
  • Er zal een leerlingenraad opgezet worden.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het digitale Veiligheidsplan wordt de veiligheid in en om school integraal benaderd voor leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er aandacht is voor een veilig schoolklimaat, fysieke veiligheid en arbeidsvoorwaardenbeleid. Het beleid is uitgewerkt in protocollen, zodat elke medewerker weet op welke wijze veiligheid wordt gerealiseerd en geborgd. Zo zijn er protocollen voor het voorkomen van pesten, het handelen bij calamiteiten e.d.

Het digitale systeem wordt nader uitgewerkt, zodat elke leerling, ouder en medewerker direct toegang heeft tot de uitvoeringsinstructies.   

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven