CSG De Lage Waard

Vijzellaan 4 3352 VH Papendrecht

  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is onze belofte aan ouders en leerlingen over wat ze van ons mogen verwachten. Om dit overzichtelijk te presenteren is gekozen voor een beknopte weergave. Daarnaast vinden ouders veel informatie via onze website in de schoolwiki. In tal van andere (vaak ook wettelijk vereiste documenten) zijn onze uitgangspunten, het onderwijsbeleid en het personeelsbeleid te vinden, maar ook onze doelen, als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. De inspectie geeft ruimte aan scholen het schoolplan op deze beknopte, overzichtelijke wijze te presenteren.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een toelichting is te vinden in de bijlagen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven