CSG De Lage Waard

Vijzellaan 4 3352 VH Papendrecht

  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons schoolplan 2014-2018

In het schoolplan zijn de algemene kaders voor de toekomst weergegeven. In een aantal deelplannen wordt concreter invulling gegeven. In de eerste plaats is er inhoud gegeven aan actualisering van onze identiteit (missie, visie en doelstellingen). Dit heeft geresulteerd in het IdentiteitsBewijs van CSG De Lage Waard. Momenteel wordt gewerkt aan een 3tal taakvelden. Het gaat daarbij om kwaliteitsbeleid (hoe borgen we de kwaliteit die we hebben?), informatie/ict-beleid (hoe is ons onderwijs toekomstbestendig in het digitale tijdperk) en vernieuwd personeelsbeleid (hoe realiseren we een optimale inzet van iedereen voor onze leerlingen in combinatie met veel werkplezier?)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Een toelichting is te vinden in de bijlagen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven