Twents Carmel College, School voor Praktijkonderwijs

Leliestraat 1 7572 VD Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, School voor Praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De meeste leerlingen op het Praktijkonderwijs hebben van de basisschool een schooladvies Praktijkonderwijs gekregen. Voor toelating op het Praktijkonderwijs gelden specifieke toelatingscriteria. 

De meeste leerlingen zitten na 3 jaar nog steeds op het niveau van het advies van de basisschool. Jaarlijks wordt gekeken of de leerlingen nog op advies van de basisschool zitten. Deze informatie wordt met de aanleverende basisscholen gedeeld. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De grafiek toont de behaalde diploma's en branchecertificaten. 

Twents Carmel College praktijkonderwijs biedt naast deze certificaten ook lessen VCA-basis, heftruck en trekker rijbewijs aan. Ook hiervoor halen elk jaar leerlingen diploma's, zodat zij meer kans maken op de arbeidsmarkt. 

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen die de school verlaten doen dit aan het einde van hun schoolloopbaan of tussentijds. Leerlingen die aan het einde van hun schoolloopbaan uitstromen ontvangen het diploma Praktijkonderwijs. 

Naast goede voorlichting proberen we als school de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden bij het kiezen van de juiste plaats op de arbeidsmarkt. 

Een deel van de uitgestroomde leerlingen gaat een opleiding volgen op het ROC van Twente of het AOC Oost. Een ander deel van de  leerlingen krijgt een werkplek en volgt daarnaast een opleiding op het ROC/AOC. Tenslotte zijn er leerlingen die een werkplek krijgen, waarvan een kleine groep een beschermde werkplek.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Toelichting van de school

Extern toezicht vindt binnen het Twents Carmel College in twee vormen plaats.

1. Toezicht door de Onderwijsinspectie

Jaarlijks brengt de inspectie een oordeel uit over de onderwijsresultaten op onze school. Het onderwijs op onze school voldoet aan alle normen die de inspectie per onderscheiden indicator daaraan stelt. Daarom is aan de school het basisarrangement toegekend. Er is vanuit de inspectie dus geen aanleiding de school te bezoeken.

2. Visitatie door kritische vrienden

Het Twents Carmel College verzorgt het voortgezet onderwijs voor de regio Noordoost Twente. Mede om scherp te blijven kijken naar de geleverde onderwijskwaliteit, wordt in het kader van de kwaliteitszorg een cyclus doorlopen die resulteert in een zelfevaluatie proces dat periodiek plaatsvindt. Na het opstellen van een zelfevaluatierapport volgt een visitatie door kritische vrienden. De meest recente visitatie vond plaats door een commissie bestaande uit docenten en directieleden van een drietal andere Carmelscholen. 

Terug naar boven