Twents Carmel College, School voor Praktijkonderwijs

Leliestraat 1 7572 VD Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, School voor Praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

De belangrijkste speerpunten uit onze plannen voor de komende twee jaar zijn:
 
- Verbetering van het taal- en rekenniveau van de leerlingen
- het opnemen van het Ontwikkelingsperspectief in het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP)
- Het uitbreiden van het aantal certificeringstrajecten voor leerlingen met en traject 'Werken in de Zorg'
- Doorontwikkeling van onze ICT-mogelijkheden, door inzet van iPads in de leerjaren 1t/m 3..
- Het opnemen van streef- en beheersingsdoelen in het IOP. Deze doelen zijn gebaseerd op de thema's Wonen, Werken, Vrijetijdsbesteding en  Burgerschap
 

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingenzorg op het Praktijkonderwijs

De leerlingenzorg is gericht op presteren maar ook op het je goed voelen. Leerlingen moeten hun schoolloopbaan kunnen doorlopen op een passend niveau wat betreft capaciteiten en interesse.

De mentor is de spil waar alle zorg om draait en is voor leerlingen en hun ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Hij wordt daarbij ondersteund door interne en externe specialisten. 

Op het praktijkonderwijs bestaat het zorgadviesteam (ZAT) uit de orthopedagoog, de coördinerend docent leerlingbegeleiding, de schoolmaatschappelijk werkster en de organisatorisch coördinerend docent.

Het zorgteam heeft als voornaamste taken:

1. de zorg voor alle leerlingen op het Praktijkonderwijs

2. de aanname van nieuwe leerlingen en het geven van een eerste aanzet tot een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven