Twents Carmel College, School voor Praktijkonderwijs

Leliestraat 1 7572 VD Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, School voor Praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het centrale doel van TCC Praktijkonderwijs: Wij creëren een veilige en vertrouwde omgeving voor al onze leerlingen.

We kennen ze allemaal. Daardoor weten we wat er bij ze speelt. Dat doen we door een oprechte relatie aan te gaan. Dat is namelijk essentieel voor goede prestaties. Gelijke kansen voor iedereen is heel belangrijk bij ons. Op basis van vertrouwen spreken we realistische verwachtingen uit. Zo dagen we leerlingen uit het beste in zichzelf naar boven te halen. 

Hoe doen we dit? Door binnen vier aandachtsgebieden te werken aan de:

1. Basis op orde

2. Pedagogische opdracht

  • Veilige en vertrouwde (leer)omgeving

3. Didactische opdracht

  • Groei zichtbaar maken
  • Betekenisvol leren
  • Voorbereiden op de toekomst

4. ActualiteitOntwikkelgerichte school

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingenzorg op het Praktijkonderwijs

De leerlingenzorg is gericht op presteren maar ook op het je goed voelen. Leerlingen moeten hun schoolloopbaan kunnen doorlopen op een passend niveau wat betreft capaciteiten en interesse.

De mentor is de spil waar alle zorg om draait en is voor leerlingen en hun ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Hij wordt daarbij ondersteund door interne en externe specialisten. 

Op het praktijkonderwijs bestaat het zorgadviesteam (ZAT) uit de orthopedagoog, de coördinerend docent leerlingbegeleiding, de schoolmaatschappelijk werkster en de organisatorisch coördinerend docent.

Het zorgteam heeft als voornaamste taken:

1. de zorg voor alle leerlingen op het Praktijkonderwijs

2. de aanname van nieuwe leerlingen en het geven van een eerste aanzet tot een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven