Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Malderburchtstraat 11 6535 ND Nijmegen

  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In schooljaar 22-23 hebben we weer gemeten hoe de sfeer en veiligheid wordt gevoeld. Onze leerlingen waren hier in het verleden al tevreden over maar die is dit jaar ondanks een verbouwingsjaar nagenoeg gelijk gebleven en zelfs nog boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn we trots op

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Positive Behavior Support op het Kandinsky College.

In schooljaar 22-23 hebben we de sociale veiligheid wederom gemeten en we zijn er trots op dat leerlingen zich erg veilig voelen bij ons op school. De gedragsverwachtingen zijn helder en ook tijdens de coronacrisis bleken deze een goede houvast te bieden voor leerlingen en ouders.

“Positieve actie leidt tot positief gedrag”  

Wat is PBS? Met Positive Behavior Support (PBS) maakt het Kandinsky College zichtbaar welk gedrag van leerlingen wordt verwacht. Vanuit gedeelde waarden (veiligheid, respect, verantwoordelijkheid) is het oorspronkelijke gedrag van leerlingen in de klas en de gezamenlijke ruimtes van de school in kaart gebracht. Op basis van eerder verzamelde gegevens zijn met het hele schoolteam concrete en eenduidige gedragsverwachtingen opgesteld. Het schoolteam wordt getraind om deze actief aan leerlingen over te brengen en gewenst gedrag positief te bekrachtigen. Voor (zorg)leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben wordt  een heldere aanpak ontwikkeld. Ouders en zorgteam doen met ons mee!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We zijn ook erg trots op het gevoel van veiligheid, dat behoorlijk boven het landelijk gemiddelde ligt. Als PBS school besteden we hier ook veel aandacht aan.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven