Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Malderburchtstraat 11 6535 ND Nijmegen

  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo
  • Schoolfoto van Kandinsky College voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Onze leerlingen in de onderbouw worden goed begeleid, krijgen studieles en ondersteuning waar nodig. Dit leidt al jaren tot goede resultaten, ook in de onderbouw. De inspectie van onderwijs heeft ons in 2018 ook 'goed' als beoordeling gegeven. In 2024 is de inspectie opnieuw geweest en was men opnieuw tevreden over ons onderwijs, de begeleiding en de resultaten.

Tevens hebben we al jaren het predicaat 'Excellente school' voor vmbo-t, havo en vwo.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Door te werken aan doorstroomprogramma's en een goede determinatie, blijven weinig leerlingen zitten en krijgen ze tevens de kans om door te stromen naar een hoger niveau, na het behalen van hun diploma. Onze resultaten zijn daarmee al jaren uitstekend.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Kandinsky College heeft de kwaliteit van haar onderwijs al jaren goed op orde. Al vele jaren scoort de school rond of boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Kandinsky College heeft de kwaliteit van haar onderwijs al jaren goed op orde. Al vele jaren scoort de school rond of boven het landelijk gemiddelde. De verschillen tussen schoolexamencijfer en eindexamencijfer zijn ook ieder jaar beperkt.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2018 hebben we van de inspectie de waardering 'goed' ontvangen. Daarvoor heeft de inspectie gedegen onderzoek verricht: enkele dagen op school lessen bezocht, gesproken met ouders, leerlingen en medewerkers. 

De laatste jaren geeft de inspectie geen oordeel meer met 'goed', maar alleen 'voldoet' of als het niet goed is, 'zwak' of 'zeer zwak'. In maart 2024 is de inspectie op bezoek geweest en heeft uitgebreid naar de lessen gekeken en gesproken met leerlingen en medewerkers. Daar kwam overduidelijk uit dat onze school wederom prima onderwijs verzorgd. 

Terug naar boven