Jorismavo

Ploegstraat 16 6532 TV Nijmegen

Schoolfoto van Jorismavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Al een aantal jaren stijgt de tevredenheid van onze leerlingen, daar zijn we blij mee en daar hebben we ook hard aan gewerkt. In schooljaar 2016-2017 hebben we de leerlingenraad nieuw leven ingeblazen en ze actief betrokken bij beleid rondom toetsing, vakinhoud, regels en afspraken. Dat heeft effect gehad; nu onze leerlingen echte gesprekspartners zijn, voelen ze zich meer gehoord.

Wat opviel bij de resultaten:

-Leerlingen zijn ontzettend tevreden over hun mentor, de vakdocenten en de begeleiding. Daar zijn de scores echt opvallend.

-Ook de scores voor didactisch handelen zijn heel hoog. Ook voelen leerlingen zich uitgedaagd, gemotiveerd en zijn ze zeer tevreden over hun docenten.

-Examenleerlingen geven aan goed voorbereid te zijn op het examen, de begeleiding bij profielkeuze en vervolgopleiding. Ook over de organisatie van het examen en de PTA’s zijn ze tevreden.

-Uitdagingen liggen er in het verbinden van de actualiteit aan de lesstof en het werken met ICT. Daar zijn we volop mee aan de slag!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders zijn zeer tevreden over de school: alle vragen op de domeinen Verantwoording en dialoog, zicht op begeleiding en zicht op ontwikkeling scoren boven de benchmark. Verder vallen de volgende zaken positief op: voorbereiding toekomst, tevredenheid mentor, communicatie. Veel ouders geven aan de school aan andere ouders aan te raden. Al jaren op rij waarderen de ouders onze school met een dikke 8. Daar zijn we ontzettend trots op. Middels de ouderwerkgroep en de MR betrekken we de ouders bij schoolbeleid en vragen we ze om feedback.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven