Jorismavo

Ploegstraat 16 6532 TV Nijmegen

Schoolfoto van Jorismavo

In het kort

Toelichting van de school

De Jorismavo is een kleinschalige school waar leerlingen in een rustige, positieve en veilige omgeving hun vmbo-t diploma halen. We bieden ondersteuning wanneer dat nodig is en ontwikkelen mogelijkheden om leerlingen extra uit te dagen. Het is ons doel onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun volgende stap in de maatschappij: we stimuleren hun zelfstandigheid en besteden uitgebreid aandacht aan burgerschap. Doordat elke leerling gezien en gehoord wordt, voelt iedereen zich snel thuis. Dat geldt zowel voor de leerlingen als voor hun ouders/verzorgers. De resultaten zijn al jaren bovengemiddeld. In schooljaar 2016-2017 behaalde 95% van onze leerlingen in klas vier hun diploma. Drie leerlingen kregen zelfs de toevoeging cum laude op hun diploma.

De docenten worden in hun werk ondersteund en begeleid door aan de school verbonden deskundigen (orthopedagogen,  remedial  teachers en een schoolmaatschappelijk werkende).  Deze deskundigen begeleiden soms ook leerlingen individueel of in kleine groepen.

De school kan in totaal ongeveer 200 leerlingen plaatsen. Vanwege die kleinschaligheid zijn we goed in staat om een veilig pedagogisch klimaat te handhaven en de leerlingen voldoende mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en het diploma te behalen.

Kenmerken van de school

  • Kleinschalige mavo
  • Diploma op VMBO-T niveau
  • Uitstekende resultaten
  • Veilig,gezellig,overzichtelijk
  • Doorstroom naar havo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Jorismavo is een kleinschalige school waarin iedereen in beeld is. Bij ons betekent kleinschalig écht kleinschalig. We hebben 210 leerlingen verdeeld over elf klassen. In principe zijn de klassen niet veel groter dan 20 leerlingen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
251

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven