NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo

van Cranenborchstraat 7 6525 BM Nijmegen

  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquête van schooljaar 2022-2023 laat zien dat leerlingen nog steeds tevreden zijn over NSG Groenewoud. Begeleiding door de mentor en de inzet van digitale middelen in de les worden in het bijzonder hoog gewaardeerd. We zijn trots op dit mooie resultaat.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid van NSG is vastgesteld in het schoolveiligheidsplan. De sfeer op onze school wordt nog steeds hoog gewaardeerd en de hoge score voor sociale veiligheid laat zien dat de school door leerlingen als een veilige plek wordt ervaren. Iedereen hoort erbij en mag zichzelf zijn. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de school en hebben hier blijvend aandacht voor. We zijn dan ook trots op dit mooie resultaat.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders waarderen onze school gemiddeld met een 8,0, een score waar we blij mee zijn. Zij zijn met name zeer tevreden over het contact met de school en communicatie vanuit school, de begeleiding van hun kind door de mentor en onderwijs dat aansluit op het niveau en bij de talenten van hun kind. De beschikbaarheid van ICT-middelen wordt eveneens hoog gewaardeerd.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven