NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo

van Cranenborchstraat 7 6525 BM Nijmegen

  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo
  • Schoolfoto van NSG Groenewoud voor Vwo Havo en Mavo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. Met een schoolscore van gemiddeld 11,43% over alle afdelingen in de laatste drie jaar zitten we op dit onderdeel ruim boven de inspectienorm (-0,55%). Het laatste twee jaar is dit getal gestegen. Dat betekent dat meer leerlingen na drie jaar op- of boven hun basisschooladvies zitten.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt.

De cijfers liggen zonder uitzondering boven de minimum norm van de inspectie. De doorstroomcijfers in de onderbouw zijn structureel hoog. De doorstroom in de bovenbouw ligt ook ruim boven de norm die de inspectie stelt. 


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De slagingspercentages liggen voor alle schoolsoorten ruim boven het landelijk gemiddelde. In schooljaar 2021-2022 waren er, net als in 2020-2021, extra maatregelen van toepassing in verband met de coronapandemie. Circa 10% van deze leerlingen is geslaagd met gebruikmaking van de vingeroplegging (het schrappen van een resultaat van een niet-kernvak om alsnog te kunnen slagen). In schooljaar 2022-2023 waren deze maatregelen niet meer van kracht. De goede slagingsresultaten laten zien dat leerlingen over het algemeen goed voorbereid waren op het examen, een resultaat waar we trots op zijn.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor alle drie de afdelingen (vmbo g(t), havo en vwo geldt dat het gemiddelde examencijfer gestegen is. Dit laat zien dat leerlingen goed voorbereid waren op het centraal examen.


Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De externe evaluaties die op de NSG zijn uitgevoerd betreffen cultuureducatie, zorg, opleidingsschool.

Terug naar boven