Anna van Rijn College - havo/vwo

Albatros 1 3435 XA Nieuwegein

  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - havo/vwo
  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - havo/vwo
  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - havo/vwo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom op het Anna van Rijn College ligt in de onderbouw en bovenbouw boven de norm. Dit betekent dat onze leerlingen op het juiste opleidingsniveau onderwijs volgen. Wij voorkomen dus zoveel mogelijk onnodig afstromen of doubleren.

In het derde leerjaar zitten onze leerlingen bovengemiddeld op of boven hun schooladvies. Kortom, wij ‘halen eruit wat erin zit!’

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage voor alle afdelingen ligt rond het landelijk gemiddelde. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen rond het landelijk gemiddelde.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Anna van Rijn College neemt kwaliteitszorg serieus. Wij vragen leerlingen en ouders regelmatig om input op het gebied van onderwijskwaliteit. Dat doen wij in gesprek met leerlingen- en ouderraad en in klankbordgroepen.

Terug naar boven