Anna van Rijn College - havo/vwo

Albatros 1 3435 XA Nieuwegein

  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - havo/vwo
  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - havo/vwo
  • Schoolfoto van Anna van Rijn College - havo/vwo

Profielkeuze

Toelichting van de school

In het derde leerjaar van de havo en vwo worden de leerlingen op het Anna goed voorbereid op hun profielkeuze. Er worden diverse voorlichtingsmomenten georganiseerd, waarbij uitgebreid stilgestaan wordt bij de mogelijkheden. Ook is er studievoorlichting en beroepenvoorlichting. Leerlingen worden door de decaan en coach goed begeleid, zodat ze uiteindelijk de juiste keuze kunnen maken. 

Naast de gebruikelijke vakken uit de profielen, die bijna alle scholen aanbieden, hebben wij gekozen voor enkele bijzondere examenvakken. Op alle afdelingen (havo en vwo) bieden we ook de vakken bedrijfseconomie en informatica aan. Maatschappijwetenschappen wordt aangeboden op het vwo. En met ingang van schooljaar 25/26 biedt het Anna van Rijn College nieuwe examenvakken aan; kunst beeldende vorming (KuBv),  kunstdrama (KuDr) en bewegen, sport en maatschappij (BSM). Ook deze examenvakken kunnen gekozen worden op alle afdelingen en bij alle profielen. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op het Anna van Rijn College zit de zorg gedegen in elkaar, de leerlingbegeleiding is transparant en planmatig georganiseerd. Leerlingen kunnen rekenen op een passende begeleiding, hiervoor zijn verschillende specialisten in de school. Bijvoorbeeld leerlingen met een dyslexieverklaring kunnen rekenen op een passende begeleiding van de remedial teacher. En voor hoogbegaafde leerlingen is een specialist in de school. Daarnaast biedt de school, voor leerlingen die dit nodig hebben, faalangstreductietrainingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven