Stad & Esch Eigen weg

Ezingerweg 55 7943 AZ Meppel

Schoolfoto van Stad & Esch Eigen weg

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Stad & Esch kent een Steward coördinator.

Schoolsteward 'Voor een schone, rustige en veilige school' Meer verdraagzaamheid, waar iedereen een positieve bijdrage aan levert. Het is een kerntaak van Stad & Esch om bij te dragen aan de ontwikkeling van burgerschapscompetenties van leerlingen. Stad & Esch heeft gekozen om dit via het Steward programma te doen. Een Steward is een leerling die speciaal getraind is om ongewenst gedrag-zoals rommel maken, schelden en respectloze handelingen-te signaleren en daartegen op te treden. Ben je leerling op Stad & Esch dan word je opgeleid tot Steward. Na een positieve afronding van het programma Schoolsteward krijg je als leerling een certificaat. Eenieder die werkt, leeft en leert op Stad & Esch doet mee met het Steward programma. Samen maken wij een schone, rustige en veilige school. Jij=WIJ

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Zie voor de tevredenheid van de ouders van Stad & Esch VSO Meppel voor de periode 2018-2019 de bijlage.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven