Stad & Esch Eigen weg

Ezingerweg 55 7943 AZ Meppel

Schoolfoto van Stad & Esch Eigen weg

In het kort

Toelichting van de school

Binnen Eigen weg verzorgen we gespecialiseerd voortgezet onderwijs. Dit is onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 20 jaar. Leerlingen krijgen hier het onderwijs en de ondersteuning die ze nodig hebben om hun vmbo, havo of vwo diploma te kunnen behalen. Hierbij staat het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen. Leerlingen kunnen bij de deelschool Eigen weg terecht voor vmbo basis, kader en theoretisch en havo klas 1 t/m 3. Leerlingen behalen een regulier diploma binnen een gespecialiseerde setting. Om toegelaten te kunnen worden is een arrangement via het samenwerkingsverband noodzakelijk. Eigen weg maakte vroeger deel uit van De Ambelt (VSO). Eigen weg is een landelijk voorbeeld van passend onderwijs, waarbij het VSO is opgegaan in het reguliere onderwijs.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t
  • havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
88

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?