Lentiz | Revius MAVO

Kastanjedal 2 3142 AP Maassluis

Schoolfoto van Lentiz | Revius MAVO

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen met TL (mavo) in hun advies kunnen op de Revius MAVO geplaatst worden. Dit geldt dus ook voor leerlingen met een gemengd advies. 

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Revius MAVO is in schooljaar 2018-2019 gestart. Hierdoor zijn er op dit moment slechts beperkte gegevens over de doorstroom van leerlingen beschikbaar. Het slagingspercentage in 2018-2019 was 97%; in 2019-2020 is 100% van de examenkandidaten geslaagd. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage in 2018-2019 was 97%; in 2019-2020 is 100% van de examenkandidaten geslaagd. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven