De Meander

Oldenzaalsestraat 134 7581 PW Losser

Schoolfoto van De Meander

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een school van Attendiz.

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Wij geven onderwijs aan ongeveer 2500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar, op ruim 30 locaties en 20 scholen in Twente, voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo. Ook biedt Attendiz ondersteuning aan scholen in het regulier onderwijs.

Veel informatie op deze website “Scholen op de kaart”  is rechtstreeks door DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs,  geplaatst. De scholen van Attendiz ontwikkelden zich echter sneller dan DUO kan registreren. Vandaar dat we u, voor de meest actuele informatie,  verwijzen naar de website van Attendiz of onze eigen schoolwebsite, hier aan de rechterkant.

Kenmerken van de school

  • partners in opvoeding
  • samen sterk
  • de leerling centraal
  • geen kind tussen wal en schip
  • resultaat gericht werken

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
11

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven