Staring College Regionale Scholengemeenschap voor Ath Gymn Havo Vmbo

Zutphenseweg 108 7241 SE Lochem

Schoolfoto van Staring College Regionale Scholengemeenschap voor Ath Gymn Havo Vmbo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten van de tevredenheidmetingen zijn in de afdelingen gebruikt bij de jaarlijkse evaluatie en het opstellen van de plannen voor het komende schooljaar.
De resultaten van de tevredenheidmeting van leerlingen van vmbo-b/k vindt u in het venster van de locatie aan de Herenlaan in Borculo, van de vmbo-g in het venster van de Beukenlaan in Borculo.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid enquête is afgenomen onder ouders van leerlingen van locatie Lochem: leerjaar 1 en 2 (alle niveaus), leerjaar 3-4 mavo, 3-4-5 havo en 3-4-5-6 vwo. De resultaten zijn gebaseerd op de respons van 256 ouders. Vanwege coronamaatregelen vonden in schooljaar 2020-2021 de lessen deels online plaats. Sommige ouders gaven aan dat ze het daarom moeilijk vonden een goed oordeel te geven.

De resultaten van de tevredenheidmetingen van de andere locaties van het Staring College vindt u bij de vensters van onze locaties in Borculo: Beukenlaan en Herenlaan.

 
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven