Staring College Regionale Scholengemeenschap voor Ath Gymn Havo Vmbo

Zutphenseweg 108 7241 SE Lochem

Schoolfoto van Staring College Regionale Scholengemeenschap voor Ath Gymn Havo Vmbo

In het kort

Toelichting van de school

Dichter bij de leerling!

Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, havo, atheneum- en gymnasiumonderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College biedt leerlingen een stimulerende omgeving om samen te werken aan de ontplooiing van hun talent en individuele kwaliteiten.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1014

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven