Marianum

Dr. Ariënsstraat 1 - 3 7131 XM Lichtenvoorde

  • Leerlingen kunnen hier basis- en kaderberoepsgericht onderwijs, mavo-g (gemengd) en mavo-t (technisch) volgen.
  • Leerlingen kunnen tijdens de pauze gebruik maken van de aula. Tijdens een vrij lesuur kunnen ze hier ook aan het werk.
  • In leerjaar 3-vmbo kun je kiezen voor Economie en ondernemen. Leerlingen volgen vooral praktijkgericht onderwijs.
  • Wil je later een beroep uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat en zorgt voor een ander? Dan kies je het profiel Zorg en welzijn.
  • Tijdens de pauzes en vrije lesuren kunnen de leerlingen van de aula gebruik maken. Marianum schooltoneel voert hier hun voorstellingen op.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2016 kent vmbo een vernieuwd vmbo.

In leerjaar 2 kiezen leerlingen voor:

- Produceren, installeren en energie (PIE)

- Economie en ondernemen (E&O)

- Zorg en welzijn (Z&W)

- Bouwen, wonen en interieur (BWI)

De leerlingen worden in de onderbouw tijdens de lessen LOB (Loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding) geholpen en begeleid bij het maken van de juiste keuze in hun (studie)loopbaan. Hiervoor heeft Marianum voor de onderbouw een geheel eigen en unieke lesmethode geschreven. In de onderbouw staat de oriëntatie op de vier profielen, die in de bovenbouw worden geboden, centraal. Leerlingen krijgen in de onderbouw vier lesuren LOB per week, waarbij ontdekken, ervaren en leren door "doen" belangrijk zijn.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven