Marianum

Dr. Ariënsstraat 1 - 3 7131 XM Lichtenvoorde

  • Leerlingen kunnen hier basis- en kaderberoepsgericht onderwijs, mavo-g (gemengd) en mavo-t (technisch) volgen.
  • Leerlingen kunnen tijdens de pauze gebruik maken van de aula. Tijdens een vrij lesuur kunnen ze hier ook aan het werk.
  • In leerjaar 3-vmbo kun je kiezen voor Economie en ondernemen. Leerlingen volgen vooral praktijkgericht onderwijs.
  • Wil je later een beroep uitoefenen in de wereld waarin je klaarstaat en zorgt voor een ander? Dan kies je het profiel Zorg en welzijn.
  • Tijdens de pauzes en vrije lesuren kunnen de leerlingen van de aula gebruik maken. Marianum schooltoneel voert hier hun voorstellingen op.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In een afwijkend schooljaar als gevolg van Corona is een aangepaste vragenset gebruikt om de tevredenheid van leerlingen te meten. De resultaten die in de bijlage gepresenteerd worden, zijn de resultaten van de enquête afgenomen in juni 2021 in leerjaar 1, 2, 3. De school formuleert op basis van de uitkomsten verbeterpunten. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Terug naar boven