Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg

Graafstraat 10 6371 XS Landgraaf

 • De Ardennen reis leerjaar 3 D&P
 • Sociale actie
 • Met hart voor de zorg
 • De mini ondernemingen van leerlingen
 • Diverse activiteiten binnen en buiten de school

In het kort

Toelichting van de school

Beroepscollege Parkstad Limburg is een school voor voortgezet onderwijs in Kerkrade, Heerlen en Landgraaf met afdelingen voor vmbo, lwoo en praktijkonderwijs. Het onderwijs wordt op vijf kleinschalige locaties aangeboden. Op de locatie Brandenberg in Landgraaf worden alle leerwegen van het vmbo, inclusief lwoo, aangeboden.

De locatie Brandenberg heeft met 670 leerlingen een ideale schoolgrootte, met alle voordelen van dien. Met een goed opgezet leerlingbegeleidingssysteem kan de school aan iedere leerling die aandacht schenken die gevraagd wordt. Het schoolgebouw ligt in de luwte van de grote stad, hetgeen betekent dat leerlingen in een rustige veilige omgeving hun lesdag doorbrengen. Veel ouders zullen het bij de keuze van een school voor hun kind belangrijk vinden dat de school - thuisroute niet te ver en vooral veilig is. De locatie Brandenberg is veilig bereikbaar per fiets of per openbaar vervoer: bus èn trein.
De school biedt Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO); twee jaar onderbouw met een voortzetting van twee jaar in de theoretische, de gemengde of een beroepsgerichte leerweg met daarnaast leerwegondersteund onderwijs.
De nieuwe leerlingen starten reeds in het eerste leerjaar VMBO in de leerweg die het beste bij hen past.
In de beroepsgerichte leerwegen beschikt de school over drie profielen, te weten: Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten. 
De school heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op het verzorgen van een stuk geborgenheid voor de jeugd. Een gestructureerde leerlingbegeleiding door mentoren en docenten biedt de leerlingen de nodige hulp en zorgt voor goed overleg met de ouders. De school onderhoudt regelmatige contacten met de toeleverende scholen en externe hulpverleningsinstanties. Door dit zgn. leerlingvolgsysteem kan op tijd bijgestuurd worden in opleiding of motivatie indien dit nodig is.
In het huiswerkuur voor de onderbouw na schooltijd wordt de leerling huiswerkbegeleiding aangeboden en afhankelijk van geconstateerde hiaten in de verwerking van leerstof worden bijwerkgroepen geformeerd.
Het bieden van geborgenheid betekent voor ons ook dat voorzien is in een waterdichte verzuimregistratie en verplichte overblijfgelegenheid zodat de leerlingen in pauzes niet op straat lopen.
Om het verblijf voor iedereen op school zo aangenaam mogelijk te maken heeft de school naast het leerlingstatuut een aantal leefregels opgesteld. Naast het presteren op leergebied is het van belang dat de docenten en leerlingen ook in andere situaties elkaar leren kennen. De school organiseert daartoe volop sfeerbevorderende activiteiten, zoals schaatsmiddagen, hikes, kampdagen, sportdagen, disco-avonden, culturele uitvoeringen en vieringen. Daarnaast biedt de school een pakket buitenschoolse activiteiten aan, waaraan leerlingen op vrijwillige basis kunnen deelnemen. De actieve ouderraad verleent bij vele evenementen haar medewerking.
De ouders worden nauw bij de school betrokken door het beleggen van verschillende oudercontactavonden.
De locatie Brandenberg is een veilige school met een gezond leerklimaat, waar het goed toeven is.

Kenmerken van de school

 • Dynamisch
 • Modern
 • Talent-ontwikkeling
 • Kleinschaligheid
 • Veiligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Niet alleen basis en kader leerlingen kiezen voor deze locatie, ook steeds meer kinderen met een TL advies kiezen bewust voor deze locatie vanwege de TL+ variant in de bovenbouw. 
Het aantal brugklas aanmeldingen voor schooljaar 2017-2018 bedraagt 164, exclusief de instroom in leerjaar 2 en leerjaar 3.
In het totaal heeft locatie Brandenberg in schooljaar 2017-2018 670 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
510

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven