Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg

Graafstraat 10 6371 XS Landgraaf

  • Diverse activiteiten buiten de school
  • Activiteit bij E&O
  • Bij een les biologie
  • Schoolfoto van Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg
  • Schoolfoto van Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid zijn belangrijke items op locatie Brandenberg.
Via het convenant veilige school is bv. een agent preventief op afroep op de locatie aanwezig.
Verder zijn vakdocent (klas), mentor (eigen klas), desbetreffende coördinator / teamleider en preventiemedewerker verantwoordelijk voor de veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4

Terug naar boven