Van Haestrechtcollege

Vossenbergselaan 8 5171 CC Kaatsheuvel

  • Schoolfoto van Van Haestrechtcollege
  • Leerlingen in gesprek met Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand.
  • Sinds schooljaar 2019/2020 beschikken leerlingen over hun eigen laptop.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In april 2019 is onder de leerlingen in klas 1 tot en met 3 een tevredenheidsonderzoek afgenomen. Om aan leren toe te komen is het gevoel van veiligheid én een aangenaam schoolklimaat van groot belang. We kunnen stellen dat onze leerlingen deze aspecten met een ruime voldoende beoordelen. Aandachtspunt zijn de activiteiten: er is behoefte aan meer activiteiten. Een aandachtspunt wat we meenemen naar volgend schooljaar. Tevredenheid is er ten aanzien van de hoeveelheid huiswerk. Een mooie bijvangst van het 75 minutenrooster waar wij reeds 7 jaar ervaring mee hebben!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het 6-wekelijks overleg wat onze directeur met de leerlingenraad heeft is de door de leerlingen ervaren sfeer en veilgheid op school een gespreksonderwerp. Op deze manier weten we wat er speelt bij leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid onder de ouders van onze leerlingen is in mei 2021 onderzocht. I.v.m. covid-19 hebben we het onderzoek online uitgezet, de respons is hierdoor lager dan voorgaande jaren. Ouders beoordelen de veiligheid en duidelijkheid omtrent regels op onze school zeer goed. Dat neemt niet weg dat onze school met de ouderraad én individuele ouders continue in gesprek blijft over verbeteringen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven