Van Haestrecht College

Vossenbergselaan 8 5171 CC Kaatsheuvel

Schoolfoto van Van Haestrecht College

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Aan het einde van de tweejarige brugperiode bekijken we in overleg met ouders en leerling welk niveau in klas 3 het best passend is. We baseren deze beslissing onder meer op je studieresultaten, taal- en rekenvaardigheden en schoolse- executieve vaardigheden. Denk daarbij aan organisatie, motivatie en zelfstandigheid.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage van onze school is al enige jaren ruim boven de 95%. Bovendien zien we dat ongeveer 20% van onze examenkandidaten een diploma haalt op een niveau dat hoger is dan wat de basisschool adviseert.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Voor de afdeling vmbo-basis is de groep leerlingen relatief klein. Dit veroorzaakt schommelingen die terug te zien zijn in de resultaten die net onder of boven de landelijke benchmark zijn.

Voor de vmbo kader en gt afdeling zitten de examenresultaten op het landelijk gemiddelde. In aanmerking nemend dat ongeveer 20% van onze examenkandidaten een diploma haalt op een niveau dat hoger is dan wat de basisschool adviseert zijn we hier tevreden over. Toch gaan we samen met onze leerlingen en team de lat hoger leggen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2021 heeft de inspectie van het onderwijs de waardering voldoende aan onze school toegekend.

Terug naar boven