Van Haestrecht College

Vossenbergselaan 8 5171 CC Kaatsheuvel

Schoolfoto van Van Haestrecht College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt op school de tevredenheid gemeten van de leerlingen en hun ouders. Hieronder zien we de leerling uitslagen van het afgelopen schooljaar. Zoals je kunt zien scoren we op en boven het landelijk gemiddelde met uitzondering van de afdeling gt, daar scoren we nét iets onder het landelijk gemiddelde.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen en ouders beoordelen de sfeer en veiligheid op onze school op hoog. Wij zijn van mening dat dit komt doordat we oog hebben voor elkaar in de kleinschaligheid van onze school.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid onder de ouders van onze leerlingen is in 2023 onderzocht. We zijn blij te zien dat ouders onze school met een 8,0 beoordelen. Dit cijfer ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Ouders beoordelen de beschikbare ICT-middelen, de mentor van hun kind, het onderwijs dat aansluit op het niveau van hun kind en het makkelijk contact krijgen met de school als zeer goed. Daarnaast blijft onze school altijd met de ouderraad én individuele ouders continue in gesprek over verbeteringen.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven