OSG West-Friesland

Bontekoestraat 3 1623 LL Hoorn

  • Ruim 150 jaar onderwijstraditie
  • Schoolfoto van OSG West-Friesland
  • Schoolfoto van OSG West-Friesland

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Ieder schooljaar wordt aan de leerlingen van klas 1,klas 3 en klas 5 gevraagd hun mening te geven over de school. Ook de ouders van deze leerlingen worden uitgenodigd deel te nemen. De resultaten van de enquête worden onder meer besproken in de leerlingenraad. De leerlingenraad is een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van onze leerlingen. Het laatste onderzoek is afgenomen in het voorjaar van 2022.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De OSG geeft leerlingen de ruimte om zichzelf te zijn, waarbij verdraagzaamheid en tolerantie belangrijke begrippen zijn. De cijfers bevestigen bevestigen deze uitgangspunten. Leerlingen zijn tevreden over het schoolklimaat en voelen zich bijzonder veilig

De leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met hun problemen en voelen zich gesteund door mentor en docenten en zijn, net zoals het personeel overigens, trots op de school. De school heeft als onderdeel van het Atlas College een aantal gedragscodes en reglementen, die voor alle leerlingen en medewerkers van het Atlas College gelden. Deze zijn te vinden in de regelingen van het Atlas College,

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ieder schooljaar wordt aan de leerlingen van klas 1, klas 3 en van klas 5 gevraagd hun mening te geven over de school. Ook de ouders van deze leerlingen worden uitgenodigd deel te nemen. Het laatste onderzoek is afgenomen in het voorjaar van 2022. De resultaten van de enquête worden besproken in de ouderraad en een verslag wordt gepubliceerd in de oudernieuwsbrief.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven