Praktijkschool Westfriesland Hoorn

Gording 124 1628 JG Hoorn

  • Schoolfoto van Praktijkschool Westfriesland Hoorn
  • Schoolfoto van Praktijkschool Westfriesland Hoorn

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van leerlingen. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Portfolio:

In schooljaar 2022 -2023 gaan we starten met een digitaal portfolio. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Onderwijsaanbod: 

De domeinen van het praktijkonderwijs; wonen, werken, vrije tijdsbesteding en burgerschap hebben we uitgebreid met een domein communicatie. Het schooljaar is verdeeld in vijf periodes, in iedere periode komt een domein in de schijnwerpers te staan. Streven is om meer levensechte onderwijssituaties te creëren in ieder domein. 

Autonomie:

Uit de enquête blijkt dat leerlingen vaker willen kunnen kiezen. Het gevoel van autonomie hebben, is belangrijk. Daarom krijgt de pijler Ik ben iemand dit schooljaar extra aandacht. 

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,9
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid 2019-2020

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,5

Terug naar boven