dr Aletta Jacobs College deelschool VMBO bovenbouw

Laan van de Sport 8 9603 TG Hoogezand

Schoolfoto van dr Aletta Jacobs College  deelschool VMBO bovenbouw

Profielkeuze

Toelichting van de school

E&O (Economie en Ondernemen)Onze deelschool biedt E&O alleen aan op KB-niveau.  

In dit profiel komen administratie, commercieel, logistiek en secretarieel samen

PIE (Produceren, Installeren en Energie)

In dit profiel komen elektrotechniek, installatietechniek en metaaltechniek samen

Groen

Het profiel Groen is een breed oriƫnterend profiel

Zorg en Welzijn (Z&W)

Bij Zorg en Welzijn werk je samen met mensen, maar ook voor mensen. Dat kunnen kinderen zijn en ook jongeren, volwassenen, ouderen. Denk ook aan speciale doelgroepen, als bijvoorbeeld mensen met een beperking.

voor meer informatie: https://www.aletta.nl/vmbo-bovenbouw-bbkb-2/ 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleidsplan 2019-2023 kunt u hier vinden. 

Het strategisch beleidsplan bepaalt de richting waarin ons onderwijs zich ontwikkelt en is de kapstok voor sectorplannen en teamplannen.Onze missie 'Het dr. Aletta Jacobs College biedt jou als leerling de kans om je optimaal te ontwikkelen, in verbinding met de regio en participerend aan de samenleving. Wie je ook bent, wat je ook wilt en wat je ook kunt, wij hebben oog voor jouw talenten en behoeften. We helpen je om jouw kennis, houding en vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je zoveel mogelijk aan het roer staat van je eigen leren en leven.'

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij werken aan een prettig en veilig klimaat. Persoonlijke benadering van onze leerlingen vinden we erg belangrijk. Onze ondersteuningsfunctionarissen zetten zich actief in om de mentoren en docenten te helpen bij het op een goede wijze begeleiden van leerlingen. Het schoolondersteuningsplan (SOP) laat zien welke ondersteuning wij de leerlingen kunnen bieden. Doelen: veiligheid en geborgenheid; passend onderwijs voor elke leerling; vermindering van schoolverzuim; voorkomen van voortijdig schoolverlaten; voor elke leerling een diploma, een startkwalificatie of een passende plaats op de arbeidsmarkt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven