De Berkenschutse

Sterkselseweg 65 5591 VE Heeze

  • Schoolfoto van De Berkenschutse
  • Schoolfoto van De Berkenschutse
  • Schoolfoto van De Berkenschutse

In het kort

Toelichting van de school

De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De Berkenschutse biedt onderwijs, vorming en begeleiding aan: leerlingen met epilepsie, langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, meervoudig gehandicapte leerlingen en leerlingen met autisme. Klik hier voor een video over de school.

Naast speciaal onderwijs verzorgt De Berkenschutse in heel Zuid-Nederland onderwijskundige ondersteuning aan leerlingen met epilepsie binnen het regulier onderwijs; zie www.lwoe.nl

Dit Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van de VSO-leerlingen van De Berkenschutse. Deze gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school.

De gegevens van onze leerlingen in de SO-afdeling vindt u op Vensters PO.

Kenmerken van de school

  • Onderwijsexpertisecentrum
  • SO en VSO
  • Vorming en begeleiding
  • Leer- en leefomgeving

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
474

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?